• Kadra pedagogiczna

   •  

     

    Imię i nazwisko nauczyciela

     

    Nauczany przedmiot

    mgr Maria Maciejewska

    Dyrektor

    matematyka, historia

    mgr Beata Figas

    Wicedyrektor

    matematyka, doradztwo zawodowe, wychowawca klasy VIIa

    mgr Dorota Maschotta

    matematyka, wychowawca klasy VIIIb

    mgr Paula Pohnke

    matematyka, wychowawca kl. IVa

    mgr Hanna Parchem

    język polski, wychowawca kl. VIIIa

    mgr Joanna Szczerkowska

    język polski, historia, wychowawca kl. VIIb

     mgr Natalia Majkowska - Barbachowska 

    język polski, wychowawca kl. Vb

    mgr Sergiusz Czaja

    historia, wiedza o społeczeństwie, wychowawca kl. IVc, nauka własnej historii i kultury

    mgr inż. Danuta Groenwald

    technika, biologia,  chemia, wychowawca kl. VIb

    mgr Patrycja Dampc - Brunka

    geografia, edukacja dla bezpieczeństwa, przyroda, biologia, wychowawca kl. VIa

    mgr Monika Kamień

    matematyka, fizyka

    mgr Ewelina Plocke

    język angielski, wychowawca kl. Va

    mgr Alicja Czapp

    język angielski, wychowawca kl. VIIc

    mgr Waldemar Rambierdt

    język angielski,

    mgr Dorota Zaklikowska – Karczyńska

    język niemiecki, wychowawca kl. Vc

    mgr Monika Grzmil - Ławniczak  

    edukacja wczesnoszkolna, etyka, wychowawca klasy Ib

    mgr Ewa Podolska 

    edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. IIIc

    mgr Danuta Kowalik

    plastyka, edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. Ia 

    mgr Gabriela Ratke

    informatyka, edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. IIIa

    mgr Justyna Grzenkowicz

    muzyka, wychowawca kl. IIc

    mgr Maria Draws

    edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. IIIb, język kaszubski

    mgr Katarzyna Horoszkiewicz

    edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. IIb

    mgr Agata Pawlikowska

    edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. IIa

    mgr Żaneta Lademann

    edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. Ic, wychowanie do życia w rodzinie,

    mgr Paweł Kominiarek

    wychowanie fizyczne

    mgr Piotr Potrykus

    wychowanie fizyczne

    mgr Krystian Jocz

    wychowanie fizyczne, wychowawca kl. IVb

    ks. mgr Sławomir Drzeżdżon

    religia

    mgr Mateusz Majka

    religia

    Zofia Grzywacz - Wenta

    religia, pomoc nauczyciela

    mgr Kamila Ceynowa

    wychowawca OP B

    Ewa Borska

    wychowawca OP A

    mgr Beata Konkel - Jaskułke

    pedagog szkolny, rewalidacja

    mgr Agnieszka Grabińska 

    psycholog

    mgr Beata Ziemann

    logopeda

    mgr Dorota Markstein

    terapia, rewalidacja

    mgr Anna Gołębiewska - Wenta

    rewalidacja, nauczyciel świetlicy

    mgr Karolina Stark

    bibliotekarz

    mgr  Marta Neumann

     nauczyciel świetlicy