• Administracja i obsługa

   • Imię i nazwisko

    Zajmowane stanowisko

    Bożena Magun

    sekretarz szkoły

    Ewa Bianga

    samodzielny referent

    Patrycja Tojza

    referent do spraw administracji

    Bożena Pionke - Willner

    starsza woźna

    Karol Hirth

    konserwator

    Joanna Głodek

    kucharka

    Maria Lieske

    pomoc kuchenna

    Bogusława Mroch

    pomoc kuchenna

    Jolanta Wojewoda

    magazynier, intendentka

    Gabriela Białk

    sprzątaczka

    Gabriela Okrój

    sprzątaczka

    Mirosława Ciskowska

    sprzątaczka

    Magdalena Załęcka

    sprzątaczka

    Grażyna Bork sprzątaczka

    Magdalena Bendzmer

    sprzątaczka